Izaberite grad kako biste pronašli Vama najbliže prodajno mesto Takovo osiguranja:
Pogledajte cene željenih polisa ili ih poručite online iz našeg WEB Shopa:

31-07-2014 | Obaveštenje o likvidacionom postupku

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je 31.7.2014. godine doneo rešenje o oduzimanju dozvole za rad društvu za osiguranje Takovo osiguranje a.d.o. Rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu, nad Takovo osiguranjem pokrenut je likvidacioni postupak, a Agencija za osiguranje depozita imenovana je za likvidacionog upravnika.

Oštećena lica – poverioci mogu prijaviti potraživanja prema Takovo osiguranju u roku od 60 dana, saglasno rešenju Privrednog suda u Kragujevcu.

 

Naziv dokumenta Dokument
01. Rešenje od 31.07.2014. god. preuzmi
X