Izaberite grad kako biste pronašli Vama najbliže prodajno mesto Takovo osiguranja:
Pogledajte cene željenih polisa ili ih poručite online iz našeg WEB Shopa:

Novosti


24-04-2015 |

Obaveštenje o prenosu portfelja

Naziv dokumenta Dokument 01. Obaveštenje o prenosu portfelja preuzmi


08-09-2014 |

Obaveštenje o proceni i obračunu šteta

Poštovani, Takovo osiguranje a.d.o. u likvidaciji, i nakon otvaranja postupka lividacije, VRŠI PROCENU i OBRAČUN ŠTETA, a radi ostvarivanja prava na naknadu štete. Procenu šteta vrše kako procenitelji u sedištu Društva tako i van sedišta, dok se obračun šteta vrši samo u sedištu Društva. Sve informacije o procesu prijave i obračuna šteta možete dobiti na adresi Takovo osiguranje ado Kragujevac- u likvidaciji, Dr.Zorana Đinđića 15A kao i na telefone:   Lokacija Broj telefona 01. Kragujevac 034/308 608 , 034/ 308 643, 034/ 303 079, 034/ 308 659,...


27-08-2014 |

Rešenje privrednog suda

Naziv dokumenta Dokument 01. Rešenje privrednog suda preuzmi


08-08-2014 |

Obaveštenje u vezi statusa polisa autoodgovornosti i zelene karte i podnošenja zahteva za naknadu stete

Naziv dokumenta Dokument 01. Obaveštenje u vezi statusa polisa autoodgovornosti i zelene karte preuzmi 02. Obaveštenje u vezi podnošenja zahteva za naknadu štete preuzmi 03. Obaveštenje o prenosu portfelja preuzmi


31-07-2014 |

Obaveštenje o likvidacionom postupku

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je 31.7.2014. godine doneo rešenje o oduzimanju dozvole za rad društvu za osiguranje Takovo osiguranje a.d.o. Rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu, nad Takovo osiguranjem pokrenut je likvidacioni postupak, a Agencija za osiguranje depozita imenovana je za likvidacionog upravnika. Oštećena lica – poverioci mogu prijaviti potraživanja prema Takovo osiguranju u roku od 60 dana, saglasno rešenju Privrednog suda u Kragujevcu.   Naziv dokumenta Dokument 01. Rešenje od 31.07.2014. god. preuzmi

««   «   [1]   2   3   4   5   ...  »   »»
X